Így jelentsd be a tanfolyamodat!

Ősztől minden workshop, tanfolyam, online és offline képzés, ami képességek, készségek fejlesztésére irányuló ismeretet ad át, bejelentésköteles. De mit jelent ez pontosan? Szakértő mondja el.

Hajnerné dr. Horváth Barbara jogi és gazdasági tanácsadó elmondta, hogy első lépésként meg kell nyitnunk a https://far.nive.hu weboldalt, melyen a belépést követően az ügyfélkapu segítségével tudjuk elindítani a bejelentési, vagy engedélyezési eljárást.

– Készüljünk fel rá, hogy nemcsak a bejelentési, hanem az engedélyeztetési eljárás is díjköteles, mely során egyelőre az alap eljárási illetéket (3.000 Ft) kell megfizetni átutalás formájában a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára. Érdemes minél előbb eleget tenni a kötelezettségnek, mert már kihirdetésre került és hamarosan hatályba lép az a rendelet, melynek rendelkezései kapcsán az eljárási illeték összegét többszörösére emelték. A folyamat nem ingyenes, viszont mindenképp gazdaságosabb, mint 1.600.000 forintot fizetni akkor, ha nem teszünk eleget a kötelességünknek, ugyanis, ha valaki úgy végez felnőttképzést, hogy azt nem jelenti be, vagy nem engedélyezteti azt, a hivatal pedig egy ellenőrzés során ezért elmarasztalja, akkor ez lehet a büntetés alsó határa. Ezért kérek mindenkit, hogy ne keresse a kiskapukat, mert nagyon ráfázhat!

Tartalmi kritériumok és hasznos információk:

 • Bejelentés: tartalmaznia kell a felnőttképző adatait, a képviseletre jogosult adatait, a képzési tevékenység megnevezését. A kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték megfizetését igazoló bizonylatot. A bejelentési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.
 • Engedélyeztetés: tartalmaznia kell a felnőttképző adatait, a képviseletre jogosult adatait, a tevékenység megnevezését, a cégjegyzékszámot/nyilvántartási számot és a nyilvántartást vezető szerv nevét, a szakmai vezető nevét, végzettségét és mellékleteket is csatolni kell.
  Az engedélyezési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül vagy kéttagú szakértői bizottság bevonásával, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

– A bejelentési kötelezettség teljesítésére mindenkit biztatok – mondja el a szakértő –, még akkor is, ha bizonytalan abban, hogy terheli-e ez a kötelezettség. A folyamat nem bonyolult, bárki számára könnyen teljesíthető. Érdemes túlesni rajta, ezáltal szabályosan végezni a képzési tevékenységet, hiszen a bejelentés nélkül végzett képzési tevékenységet jelentős bírsággal sújthatja a hatóság.

Fontos kiemelni, hogy hiánypótlásra is van lehetőség, de csak egy alkalommal, és jogorvoslattal is élhetünk a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen. Az ügyfél pedig a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert is indíthat.

A kötelezettségek listája

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elektronikus nyilvántartásában, a honlapon keresztül bárki számára elérhetőek lesznek a felnőttképzőkről szóló, közhiteles, nyilvános adatok. Utánajártunk annak is, hogy milyen kötelezettségeknek kell megfelelni a bejelentés és az engedélyeztetési eljárást követően.

A felnőttképzőnek, ha a tevékenysége bejelentéshez kötött, az alábbi kötelezettségei lesznek:

 • a képzésben résztvevő személlyel felnőttképzési szerződést kell kötnie (ennek tartalmát is meghatározza a jogszabály), és gondoskodnia kell a személyes adatok megfelelő kezeléséről,
 • meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
 • meghatározott tájékoztatási kötelezettség terheli és
 • statisztikai célú adatszolgáltatásnak is eleget kell tennie.

A felnőttképzőnek, ha a tevékenysége engedélyezésére köteles, az alábbi kötelezettségei lesznek:

 • a képzési tevékenységet kidolgozott és felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően kell végeznie,
 • a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,
 • a képzésben résztvevő személlyel írásba foglalt felnőttképzési szerződést (ennek tartalmát is meghatározza a jogszabály) kell kötnie és gondoskodnia kell a személyes adatok megfelelő kezeléséről,
 • minőségirányítási rendszert és ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie, és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer külső értékeléséről,
 • jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettség terheli,
 • bizonyos dokumentumokat kötelezően vezetnie kell,
 • adatszolgáltatási kötelezettség és
 • statisztikai célú adatszolgáltatás is terheli.

A kötelezettségek teljesítésére való felkészülés érdekében érdemes szakértővel konzultálni, hogy biztosan megfeleljünk a jogszabály rendelkezéseinek.

Ki kell emelni a személyes adatok kezelésének fontosságát is, ezt ugyanis most már nem csupán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, hanem a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv is ellenőrizheti. Különösen fontos tehát, hogy a vállalkozók rendelkezzenek adatkezelési szabályzati dokumentációval (GDPR), ha pedig már ilyen téren eleget tettek az előírásoknak, most az Adatkezelési Tájékoztató kiegészítésére is figyelniük kell.

Ha benyújtottuk a bejelentési vagy engedélyezési kérelmet, a Hivatal elektronikus úton küldi majd el határozatát számunkra. A határozat alapján kerülünk a felnőttképzők nyilvántartásába.

Fontos információ, hogy a határozatban szereplő nyilvántartási számot a jövőben a képzéssel kapcsolatos dokumentumokon (pl. szerződés, számla) szerepeltetni kell.

Bírságot is kaphatnak az érintettek

Jogi szakértőnk a pontos tájékoztatáson túl még néhány hasznos útravalóval is gazdagított minket a beszélgetés végén, amit nem árt tudni az érintetteknek.

– Lényeges, hogy az engedélyköteles felnőttképző a tevékenységét kizárólag saját szervezetén belül végezheti, más jogalannyal nem állapodhat meg a képzés vonatkozásában (a személyi és tárgyi feltételek kivételével).

Azt is fontos tudni, hogy amennyiben elmulasztjuk, vagy nem megfelelően teljesítjük a jogszabályban előírt bejelentési vagy engedélyezési, illetve azt követő kötelezettségeket, akkor a felnőttképzési államigazgatási szerv bírságot szabhat ki ránk. Sőt! Akár meg is tilthatja a további képzési tevékenységünk folytatását. Először megúszhatjuk figyelmeztetéssel, de az ismételt jogszabálysértés már magasabb összegű bírsággal és eltiltással is járhat. 

Nagyon fontos, hogy a fentiek miatt ne bízzuk a véletlenre az említett folyamatokat és járjunk el körültekintően, mert szeptember 1-től már csak bejelentett vagy engedélyeztetett felnőttképzéseket lehet folytatni, és kétségeink ne legyenek: ellenőrizni fogják, hogy a képzési tevékenység megfelel-e a jogszabályban foglaltaknak – avatott be minket Barbara.

Vélemény, hozzászólás?